حریم شخصی

فروشگاه ما هیچ گونه اطلاعات شخصی اضافه که مورد نیاز برای ارسال کالا نباشد از شما درخواست نخواهد کرد و اطلاعات درخواستی فقط برای ارسال کالا به ادرس شما می باشد و یا برگشت کالا یه وجه به شما خریدار عزیز

علاوه بر این اطلاعات دریافی از شما نزد ما امانت می باشد و به هیچ گونه شرکت ثالثی داده نخواهد شد.

قوانین خرید و فروش

در زمینه فورش کالا و خدمات فروشگاه ما تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و همه کالا ها قانونی و مجارز می باشند ،

بازگشت وجه

برای اطلاع از نحوه برگشت کالا لطفا با پشتیبانی تماس گرفته و یا به بخش رویه ارسال و عودت کالا مراجعه کنید

علاقه مندی 0
مقایسه